Hack Like Facebook - Auto Like - Bot Like Facebook 2016

Đăng Nhập Hack Like - Auto Like Facebook

Đầu tiên, bạn click vào đây để thay đổi thiết lập người theo dõi. Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi" bạn chọn và sửa thành
Tất cả mọi người
Lưu ý: Bạn phải trên 18+, nếu không hãy thay đổi năm sinh trên 18 tuổi. Nếu không sẽ không bật theo dõi được

Cài đặt Bài Đăng ở chế độ mọi người

*Access Token:

ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK

*Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lấy token hãy thử đăng nhập bằng tài khoản Facebook!
  • Hệ thống sẽ tự động lấy token full quyền, dùng được tất cả chức năng trong LikeVL.Net
  • Chúng tôi không hề lưu lại thông tin và gây tổn hại đến tài khoản của bạn.
  • Đăng Nhập được hoạt động trên IP Client và chỉ sử dụng để lấy token.
  • Khi đăng nhập lần đầu có thể tài khoản của bạn sẽ bị checkpoint địa điểm truy cập! Vui lòng chấp nhận địa điểm đó và thử lại!
*Email Hoặc SĐT:
*Mật Khẩu:
*Chọn Ứng Dụng:
Người Dùng Mới
Avatar: Name: ID Facebook:
Bot like Thế Vinh 100011340485057
Bot like Trần Đức 100014644788680
Bot like Nguyễn Gia Linh 100012627558209
Bot like Trần Thị Hải 100011338135061
Bot like Phương Thanh Mai 309196032758730
Thống Kê
  • 1319Người Dùng Toàn Hệ Thống:
  • 2Số Người Dùng Bot Cmt:
  • 1Số Người Dùng ExLike:
  • 1Người dùng VIP:
  • GoodTrạng Thái Hệ Thống