Hack Like Facebook - Auto Like - Bot Like Facebook 2016

Đăng Nhập Hack Like - Auto Like Facebook

Đầu tiên, bạn click vào đây để thay đổi thiết lập người theo dõi. Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi" bạn chọn và sửa thành
Tất cả mọi người
Lưu ý: Bạn phải trên 18+, nếu không hãy thay đổi năm sinh trên 18 tuổi. Nếu không sẽ không bật theo dõi được

Cài đặt Bài Đăng ở chế độ mọi người

*Access Token:

ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK

*Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lấy token hãy thử đăng nhập bằng tài khoản Facebook!
  • Hệ thống sẽ tự động lấy token full quyền, dùng được tất cả chức năng trong LikeVL.Net
  • Chúng tôi không hề lưu lại thông tin và gây tổn hại đến tài khoản của bạn.
  • Đăng Nhập được hoạt động trên IP Client và chỉ sử dụng để lấy token.
  • Khi đăng nhập lần đầu có thể tài khoản của bạn sẽ bị checkpoint địa điểm truy cập! Vui lòng chấp nhận địa điểm đó và thử lại!
*Email Hoặc SĐT:
*Mật Khẩu:
*Chọn Ứng Dụng:
Người Dùng Mới
Avatar: Name: ID Facebook:
Bot like Trương Công Khôi 100014630710053
Bot like Nhi Trang 100530387144151
Bot like Nguyen Hoang Lien Kiet 100004641101412
Bot like Nguyễn Thị Vân 100015230643433
Bot like Việt Hoàng 100015016274256
Thống Kê
  • 1332Người Dùng Toàn Hệ Thống:
  • 2Số Người Dùng Bot Cmt:
  • 1Số Người Dùng ExLike:
  • 1Người dùng VIP:
  • GoodTrạng Thái Hệ Thống